Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ, снимка 1

Общинска администрация Крушари, Ви напомня, че наближава крайният срок за регистрация на водовземни съоръжения (кладенци) за безвъзмедно водовземане до 10 куб. м. на денонощие от подземни води за задоволяване на собствени потребности.

Крайният срок за регистрация е 28 ноември 2022 г.

За целта, следва да попълните в Информационния център на Община Крушари Образец на Заявление за регистрация на кладенец.

Регистрирането е безплатно!

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай