Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Читалища

НЧ „Йордан Драгнев – 1894”,  село Крушари

Адрес: с. Крушари, общ. Крушари, обл. Добрич

Телефон: 05771 / 23-24; 0882074868

Председател: Диана Иванова

Секретар: Калинка Пенева

Основни дейности:

-       Група за автентичен фолклор

-       Група за народно пеене

-       Група за стари градски песни

-       Детски танцов състав

-       Младежки танцов състав

-       Кръжок „Млад краевед”

 

 

НЧ  „Христо Ботев – 1940”,  село Коритен

Адрес:с. Коритен, общ. Крушари, обл. Добрич

Председател: Бехра Мехмед

Секретар: Стоян Стоянов

Основни дейности:

-       Група за автентичен фолклор

-       Мъжка група  за стари градски песни

-       Детско трио

 

 

НЧ „Стефан Караджа  – 1936”,  село Телериг

Адрес:с. Телериг, общ. Крушари, обл. Добрич

Председател: Айшегюл Юсейнова

Секретар: Галина Нейкова

Основни дейности:

           -    Певческа група

           -    Група за изворен фолклор

 

НЧ „Светлина – 1945”,  село Полковник Дяково

Адрес: с. Полковник Дяково, общ. Крушари, обл. Добрич

Председател: Мима Рачева

Секретар: Мария Янкова

Основни дейности:

         -  Женска група за  народни песни

 

НЧ „Втори юни -2004”,  село Александрия

Адрес: с. Александрия, общ. Крушари, обл. Добрич

Председател: Иринка Янакиева

Секретар: Донка Трифонова

Основни дейности:

      -    Група за автентичен фолклор

      -    Женско трио за изворен фолклор

 

НЧ „Асен Златаров - 1962”,  село Лозенец

Адрес:с. Лозенец, общ. Крушари, обл. Добрич

Председател:  Айтен Исмаил

Секретар:   Марийка Стоянова

Основни дейности:

       -    Група за народно пеене

       -   Кръжоци

 

НЧ „Кирил и Методий - 1941”,  село Ефрейтор Бакалово

Адрес: с. Ефрейтор Бакалово, общ. Крушари, с. Крушари

Председател:    Айше Салим

Секретар:    Атидже Салим

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай