Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Анкетна форма

AНКЕТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КРУШАРИ

Уважаеми граждани,
Настоящата анкета е анонимна и има за цел да проучи Вашето мнение за административното обслужване в Общинска администрация Крушари. Информацията от анкетната карта ще бъде използвана за подобряване на организацията и качеството при предоставянето на услуги от Общинска администрация Крушари.

Моля, отбележете Вашия отговор.

1. ДОСТЪП ДО ИНРОФМАЦИЯ

Лесно ли намирате информация за предоставяните административни услуги в Общинска администрация?
Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?С кое ниво в администрацията осъществихте контакт?


2. КАЧЕСТВО НА ИНФОРМАЦИЯТА

Получената информация и обяснения, които дават служителите.
Ясни и лесно разбираеми ли са?
Точни ли са?
Пълни ли са?

3. ОТНОШЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ КЪМ КЛИЕНТИТЕ

Служителите се държат с клиентите вежливо и с уважение
Служителите проявяват дискриминационно отношение към мен
Служителите забавят решаването на моя проблем/запитване
Служителите предлагат решение на моя проблем
Служителите се отнасят формално и нелюбезно

4. КАЧЕСТВО НА ОБСЛУЖВАНЕТО

Доволни ли сте от бързината, с която Ви обслужват?
Достатъчно компетентни ли са служителите, които Ви обслужват, според Вас?
Имали ли сте случаи на получаване на документи с допуснати несъответствия (грешки, пропуски) в тях?

5. ПРИОРИТЕТИ ЗА ПОДОБРЕНИЯ

Кой аспект от обслужването смятате, че най-много се нуждае от подобрения?Какви са очакванията Ви за развитието на общината до 2019г.?
Достатъчно прозрачна и разбираема ли е дейността на Общински съвет Крушари?Колко често посещавате сайта на Община Крушари?ЗА САМИТЕ ВАС

Вие сте:


Възрастова група:

Образование:
Вие сте:
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай