Учредяване право на строеж върху общински земи

Учредяване право на строеж върху общински земи

Необходими документи:

- Заявление по образец
- Утвърден проект.
- Пазарна оценка на правото на строеж.
- Удостоверение за актуално състояние на фирмата/ако е необходимо/

Цена на услугата - Безплатно

Срок за изпълнение - по ЗОС 


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата