Издаване на удостоверение на основание чл. 66 и във връзка с чл.33 от ЗС

Издаване на удостоверение на основание чл. 66 и във връзка с чл.33 от ЗС

Необходими документи:
- Заявление по образец;
- Документ за собственост (нотариален акт или договор за учредено право на строеж);
- Скица;
- Удостоверение за наследници (при нужда);
- Удостоверение за актуално състояние на фирма (при нужда);
- Становище от кмета (км. наместник) на селото.
 

Цена на услугата - 5.00 лв.

Срок за изпълнение - 7 дни

Бърза услуга - 10.00 лв.

Срок за изпълнение - 1 ден


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата