Учредяване право на строеж във връзка с утвърден проект за преустройство и разширение на съществуващ имот

Учредяване право на строеж във връзка с утвърден проект за преустройство и разширение на съществуващ имот

Необходими документи:
- Заявление по образец;
- Утвърден проект;
- Пазарна оценка на право на строеж;
- Удостоверение за актуално състояние на фирмата (ако е необходимо)

Цена на услугата - Безплатно
Срок за изпълнение - 1 месец


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата