Издаване на удостоверение за реституционни претенции и искания по чл. 18 от закона за Преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия /ЗППДОБП/

Издаване на удостоверение за реституционни претенции и искания по чл. 18 от закона за Преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия /ЗППДОБП/

Необходими документи:
- Заявление по образец;
- Копие от актуална скица;
- Копие от документ за собственост;
- Копие от удостоверение за наследници (при нужда)

Срок за изпълнение: Цена на услуга:

Обикновена - 7 работни дни 5.00 лв.

Бърза - 1 работни дни 10.00 лв.


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата