Издаване на виза за проектиране по чл.140 от ЗУТ

Издаване на виза за проектиране по чл.140 от ЗУТ

Необходими документи:
- Заявление по образец
- Документ за собственост /отстъпено право на строеж/
- Документи доказващи наличието на съгласие;
- Писмено нотариално заверено съгласие от всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседния поземлен имот при обекти на допълващото застрояване

Цена на услугата - 20.00 лв.

Срок за изпълнение - 14 дни


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата