Процедура по разрешаване изменение на ПУП - ПР,-ПЗ,РУП и др. по чл.134 и чл.150 от ЗУТ

Процедура по разрешаване изменение на ПУП - ПР,-ПЗ,РУП и др. по чл.134 и чл.150 от ЗУТ

Необходими документи
- Заявление по образец
- Документ за собственост
- Удостоверение за наследници при наследствени имоти
- Скица с предложение за исканото изменение
- Писмено съгласие на собствениците на съседните УПИ в което се иска свързано ниско застрояване (чл.21,ал.4 от ЗУТ)
- Предварителен договор за прехварляне на собственост с нотариално заверени подписи в случаите по чл.17,т.2 и 3 от ЗУТ

Цена на услугата - 50 лв./УПИ

Срок за изпълнение - 14 дни


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата