Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ

Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ

Необходими документи:
- Заявление по образец
- документ за собственост, Договор за отдаване под наем на заетата от обекта площ – за чужди имоти
- Скица-извадка от действащ регулационен план с указано място за поставяне
- Одобрена схема за разположение на обекта с нанесени размери
- Квитанция за платена такса

Цена на услугата - 100.00 лв.

Срок за изпълнение - 7 дни


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата