Обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект: „Рехабилитация на общински пътища в община Крушари, област Добрич: 1. DОВ 2176 (21061) с. Крушари-с.Северци и 2. DОВ 1108 (21327) с. Лозенец

Община Крушари обявява процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава V от ЗОП “Открита процедура” с предмет: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект: „Рехабилитация на общински пътища в община Крушари, област Добрич: 1. DОВ 2176 (21061) с. Крушари-с.Северци и 2. DОВ 1108 (21327) с. Лозенец-разклон с.Северци”. На основание чл. 14, ал.3, т.2 от ЗОП и във връзка със Решение РД-08-666/29.11.2013 г., кани всички заинтересовани лица в срок до 27.12.2013г. да подадат офертa за участие в обществената поръчка.

Обявлението за обществена поръчка е публикувано на интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки с уникален номер 00613-2013-0013.

Документацията за участие в процедурата беше достъпна до 16:30 часа на 20.12.2013г.


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата