Обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДДУИ – с.Крушари, ДСХ – с.Добрин, ДСП – с.Крушари, ЦДГ – с.Крушари, ЦДГ – с.Телериг, ЦДГ – с.Коритен, ЦДГ – с.Лозенец”

Община Крушари обявява процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка по реда на Глава V от ЗОП “Открита процедура” с предмет: „ Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДДУИ – с.Крушари, ДСХ – с.Добрин, ДСП – с.Крушари, ЦДГ – с.Крушари,  ЦДГ – с.Телериг, ЦДГ – с.Коритен, ЦДГ – с.Лозенец” по следните обособени позиции: № 1 – „Хляб, хлебни изделия”, №2 – „Мляко, млечни продукти”, № 3 – „Месо, месни продукти”, № 4 – „Плодове и зеленчуци”, №5 – „Консерви”, № 6 - „Олио, захар, захарни изделия, пакетирани хранителни продукти, подправки”, №7 - „Риба и рибни продукти”.

Община Крушари на основание чл. 14, ал.3, т.2 от ЗОП и във връзка с Решение РД-08-633/15.11.2013 г., кани всички заинтересовани лица в срок до 17:00 часа на 13.12.2013г. да подадат оферти за участие в обществената поръчка.

Обявлението за обществена поръчка е публикувано на интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки с уникален номер  00613-2013-0012


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата