Обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на общински пътища в община Крушари, област Добрич с подобекти: 1. DОВ 2176 (21061) с. Крушари-с.Северци и 2. DОВ 1108 (21327) с. Лозенец-разклон с.Северци”

Община Крушари обявява процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на Глава V от ЗОП “Открита процедура” с предмет: „Рехабилитация на общински пътища в община Крушари, област Добрич с подобекти : 1. DОВ 2176 (21061) с. Крушари-с.Северци и 2. DОВ 1108 (21327) с. Лозенец-разклон с.Северци”. На основание чл. 14, ал.1, т.1 от ЗОП и във връзка със Решение РД-08-529/23.09.2013 г., кани всички заинтересовани лица в срок до 04.11.2013г. да подадат оферти за участие в обществената поръчка.

Обявлението за обществена поръчка е публикувано на интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки с уникален номер 00613-2013-0010

1. Разяснение 1 по постъпило запитване

2. Разяснение 2 по постъпило запитване

Решение № РД-08-7/08.01.2014г. за класиране и избор на изпълнител


Прикачени файлове


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата