Публична покана с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласните общински пътища на община Крушари през зимния сезон 2013/2014г.”

Община Крушари кани всички заинтересовани лица в срок до 21.10.2013 г. да подадат оферти за участие в обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 и Глава осма „а” от ЗОП с предмет: "Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласните общински пътища на Община Крушари през зимния сезон 2013/2014 г."

Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки с уникален номер 9020962


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата