Публична покана с предмет: “Доставка на 1 брой палетна вилица за многофункционален багер Хидромек HMK 102B с челен товарач”

Община Крушари кани всички заинтересовани лица в срок до 12.08.2013 г. да подадат оферти за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана с предмет: “Доставка на 1 брой палетна вилица за многофункционален багер Хидромек HMK 102B с челен товарач”
Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки с уникален номер 9018352

Протоколът от работата на длъжностните лица е утвърден от Възложителя на 14.08.2013 г. и е достъпен за всички участници в обществената поръчка в сградата на Общинска администрация с. Крушари


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата