ПРЕКРАТЕНА!!! Обявление за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет: “Рехабилитация на общински пътища в община Крушари,област Добрич: 1. DОВ 2176 (21061) с. Крушари-с.Северци и 2. DОВ 1108 (21327) с. Лозенец-разклон с.Северци

Обявление за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет: “Рехабилитация на общински пътища в община Крушари,област Добрич: 1. DОВ 2176 (21061) с. Крушари-с.Северци и 2. DОВ 1108 (21327) с. Лозенец-разклон с.Северци”, включващ 2 обособени позиции:
   • Обособена позиция 1: Рехабилитация на общински път DОВ 2176 (21061) с. Крушари-с.Северци
   • Обособена позиция 2: Рехабилитация на общински път DОВ 1108 (21327) с. Лозенец-разклон с.Северци

Община Крушари на основание чл. 14, ал.1, т.1 от ЗОП и във връзка със Решение РД-08-259/15.05.2013 г  ., кани всички заинтересовани лица в срок до 24.06.2013 г. да подадат оферти за участие в обществената поръчка с предмет: “Рехабилитация на общински пътища в община Крушари,област Добрич: 1. DОВ 2176 (21061) с. Крушари-с.Северци и 2. DОВ 1108 (21327) с. Лозенец-разклон с.Северци”, включващ 2 обособени позиции:
   • Обособена позиция 1: Рехабилитация на общински път DОВ 2176 (21061) с. Крушари-с.Северци
   • Обособена позиция 2: Рехабилитация на общински път DОВ 1108 (21327) с. Лозенец-разклон с.Северци

Обявлението за обществена поръчка е публикувано на интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки  с уникален номер 00613-2013-0002

 

Разяснения по постъпили запитвания за обществена поръчка с предмет: “Рехабилитация на общински пътища в община Крушари,област Добрич: 1. DОВ 2176 (21061) с. Крушари-с.Северци и 2. DОВ 1108 (21327) с. Лозенец-разклон с.Северци”

1.Разяснение по постъпило запитване

2.Разяснение по постъпило запитване

3.Разяснение по постъпило запитване

4.Разяснение по постъпило запитване


РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.39, АЛ.1, Т.6 ОТ ЗОП


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата