Решение за прекратяване на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на строително - монтажни работи за реализиране на инфраструктурен проект: „Ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на читалищата в селата Крушари, Телериг и Ефрей

На основание чл. 39, ал.1, т.6 и Решение РД-08-308 от 10.06.2013 г. , Община Крушари прекратява процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изпълнение на строително - монтажни работи за реализиране на инфраструктурен проект: „Ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на читалищата в селата Крушари, Телериг и Ефрейтор Бакалово на община Крушари”, включващ 3 обособени позиции:
- Обособена позиция 1: Изпълнение на строително - монтажни работи - Читалище в с. Ефрейтор Бакалово, включително помещение за радостни ритуали
- Обособена позиция 2: Изпълнение на строително - монтажни работи - Читалище в с. Телериг
- Обособена позиция 3: Изпълнение на строително - монтажни работи - Читалище в с. Крушари”


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата