ПРЕКРАТЕНА!!! Обявление за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет:

Обявление за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет: Изпълнение на строително - монтажни работи за сгради общинска собственост в община Крушари, включващ 3 обособени позиции:
 - Обособена позиция 1: Изпълнение на строително - монтажни работи - „Топлоизолация фасада III етаж административна сграда”
 - Обособена позиция 2: Изпълнение на строително - монтажни работи - „Ремонт на покрив, саниране на част от сграда и вертикална планировка на част от дворно пространство при ЦДГ Лозенец”
- Обособена позиция 3: Изпълнение на строително - монтажни работи - „Ремонт на сграда и благоустрояване на дворно пространство на Дом за стари хора с.Добрин”

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Обявлението за обществена поръчка е публикувано на интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки   с уникален номер 00613-2013-0003


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата