Публична покана по чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на два броя шкаф - мивки за нуждите на домашен социален патронаж при община Крушари”

Община Крушари на основание чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП и във връзка със Решение N:280/23.05.2013 г ., кани всички заинтересовани лица в срок до 31.05.2013 г. да подадат оферти за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана с предмет “Доставка   на два броя шкаф - мивки за нуждите на домашен социален патронаж при община Крушари”
Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки с уникален номер 9015803


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата