Публична покана по чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Организация, управление и отчитане на изпълнението на проект „Изграждане на едно защитено жилище в с.Крушари”

Община Крушари на основание чл. 14, ал.4,т.2 от ЗОП и във връзка със Заповед N:180/12.04.2013 г ., кани всички заинтересовани лица в срок до 22.04.2013 г. да подадът оферти за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана с предмет „Организация, управление и отчитане на изпълнението на проект „Изграждане на едно защитено жилище в с.Крушари”

Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки с уникален номер 9014351.


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата