Училища

            Към 2017 г  на територията на община Крушари функционират три училища, от които две основни и едно средно. Две от училищата са предложени за включване в списъка на средищните училища, а едно в списъка със защитени училища. Общо учениците са 346, в две от училищата паралелките са слети и маломерни.

           Сградите на училищата са построени за целта и са общинска собственост.


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата