Съобщения

Телефонните съобщения в Община Крушари са организирани на базата на аналогови системи, аналогови преносни системи и нискочестотни селищни и междуселищни кабели, като постепенно  се въвежда и цифрова техника.

Междуселищните телефонни съобщения в общината, в рамките на областта се обслужват от мрежите за близък междуселищен трафик.  

Мобилните оператори не покриват изцяло територията на общината. Има села без телефон и мобилно покритие – Поручик Кърджиево, Абрит, части от селата Телериг, Полк.Дяково.

Покритието с обществен интернет освен общинския център също не обхваща всички населени места в общината – интернет има в селата Крушари, Полк.Дяково, Телериг, с.Лозенец и Ефр.Бакалово.


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата