СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ изработен подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ №017054 в землището на с. Коритен, община Крушари за промяна на предназначението му от земеделски имот „нива”, в имот за „ветрогенератор”. Проектът е изложен в стая 201 в сградата на Общинска администрация.  

  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата