Публичен търг с тайно наддаване на 15.12.2014г. от 10.00 часа за продажба на УПИ отреден за промишлени нужди с идентификатор 40097.501.678 с.Крушари


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата