План за действие на Община Крушари при изпълнение на Областната стратегия за интеграция на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимосоциално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата