Проект „Подобряване на материалната база на домашен социален патронаж в с.Крушари”

Проект „Подобряване на материалната база на домашен социален патронаж в с.Крушари” – закупуване на автомобил за разнос на готова храна в населените места от община Крушари, в които се ползва услугата”.

В рамките на проекта се предвижда закупуването на един автомобил за разнос на готова храна в населените места от община Крушари ползващи услугата „Домашен социален патронаж“.

Общата стойност на проекта е  18 000,00 лева без ДДС.

Общата цел на проекта е модернизиране на Домашен социален патронаж в с.Крушари респективно увеличиване броят на ползвателите на социалната услуга, като в обхвата й се включат населени места, в които до момента не е имало предлагане на социални услуги.

Конкретни цели на проекта са:

  • Оптимизиране графика за разнос на Домашния социален патронаж за потребителите на услугата във вече обхванатите в мрежата на социалната услуга  населени места, а именно с.Крушари, с.Александрия, с.Абрит, с.Северняк, с.Коритен, с.Добрин, с.Полк. Дяково, с.Лозенец, с.Телериг, с.Загорци, и с.Земенци;
  • Ефективно обслужване на потребителите на услугата „    Социална трапезария” в с.Абрит, с.Крушари с.Северняк, с.Коритен, с.Добрин, с.Полк. Дяково, с.Лозенец, с.Телериг, с.Загорци, и с.Земенци.
  • Повишаване качеството на предлаганата услуга в съчетание с покриване изискванията на РЗИ за специализирана техника за разнос на храна.

  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата