Заместник кмет по ФБ

Име:  Димитър Маринов Костадинов

Семейно положение: Женен с две деца

Телефон: +359771 21 35

Факс: +359771 21 36

Имейл адрес: dimitar.kostadinov@krushari.bg


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата