Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земи от Общински поземлен фонд за стопанската 2020/2021 г. за срок от 10 години


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата