Мотиви за приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на Община Крушари


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата