Мотиви за приемане Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с ОА при Община Крушари


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата