Справка за постъпили предложения по Наредба № 25 за реда за разпореждане, управление и ползване на спортни имоти, обекти и съоръжения – общинска собственост в Община Крушари по чл.26, ал.5 ЗНА.


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата