Справка за постъпили предложения по чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове по Проект на Наредба за изменение допълнение на Наредба №11


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата