Докладна записка относно приемане на Наредба № 25 за реда за разпораждане, управление и ползване на спортни имоти, обекти и съоръжения-общинска собственост.

 

 

              На основание чл. 26ал.3 и ал. 4, изр. първо от Закона за нормативните актове проектътна Наредбата, ведно с мотивите към нея е публикуван на интернет страницата на община Крушари http://www.krushari.bg в секция „ Проект на нормативни актове“.

               В 30-дневен срок от публикуването му всички заинтересовани лица могат даизпращат мнения, становища и препоръки на електронната поща на община Крушариkrushari@dobrich.net или в Звеното за административно обслужване с адрес   с.Крушари, ул.“Девети септември“ №3-А.


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата