Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 17.02.2020г. от 10,00 часа в административната сграда на община Крушари, етаж 3, стая 301 за продажба на недвижими имоти в с.Крушари


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата