Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 21.10.2019г. от 9,00 часа в стая 301, ет.3 в сградата на Община Крушари за отдаване под наем на ПИ с идентификатор №40097.501.426 по КК на с.Крушари


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата