Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за „Изграждане на обслужващ път до местността „Текето“, с. Александрия, общ. Крушари“


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата