Публичен търг с тайно наддаване на 12.08.2019г. от 10:00 часа в сградата на Общинската администрация в заседателната зала на ІІІ етаж за отдаване под наем на имоти с НТП-пасище, мера от ОПФ във всички землища на Община Крушари за стопанската 2019/2020 г.


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата