Публичен търг с тайно наддаване на 17.05.2019г. от 9,00 часа в сградата на общинската администрация в заседателната зала на ІІІ етаж за продажба на недвижим имот - ПИ №081690 с. Северци


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата