Публичен търг с тайно наддаване на 08.04.2019г. от 9,00 часа в стая 301, ет.3 в сградата на Община Крушари за отдаване под наем на парцел XIX за ЖС в кв.31 по плана на с.Полк. Дяково за срок от 5 (пет) години


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата