Публичен търг с тайно наддаване на 18.03.2019г. от 9,00 часа в Община Крушари - стая №301, етаж ІІІ за отдаване под наем на част от поземлен имот с идентификатор №40097.29.16 по КК на с.Крушари


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата