Методика за подбор на специалисти по проект BG05M9OP001-2.010-0213-C01 "Социално предприятие - Крушари" и документи за кандидатстване за позиции „Експерт психо-социална подкрепа” и "Социален консултант"


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата