Публичен търг с тайно наддаване на 31.01.2018г. от 9,00 часа в сградата на общинската администрация в заседателната зала на ІІІ етаж за продажба на поземлен имот с идентификатор 40097.29.51 с площ от 717 кв.м. с. Крушари


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата