2018

Покана за публично обсъждане на проект на Бюджет 2018 година, публикувана на 22.12.2017г.

Докладна записка относно разпределение на преходен остатък от 2017г., публикувана на 07.02.2018г.

Докладна записка относно приемане на сборен бюджет за 2018г., публикувана на 07.02.2018г.

Приложение №1 към Бюджет 2018г., публикувано на 07.02.2018г.

Приложение №2 към Бюджет 2018г., публикувано на 07.02.2018г.

Приложение №3 към Бюджет 2018г., публикувано на 07.02.2018г.

Приложение №4 към Бюджет 2018г., публикувано на 07.02.2018г.

Приложение №5 към Бюджет 2018г., публикувано на 07.02.2018г.

Приложение №6 към Бюджет 2018г., публикувано на 07.02.2018г.

Приложение №7 към Бюджет 2018г., публикувано на 07.02.2018г.

Приложение №8 към Бюджет 2018г., публикувано на 07.02.2018г.

Приложение №9 към Бюджет 2018г., публикувано на 07.02.2018г.

Приложение №10 към Бюджет 2018г., публикувано на 07.02.2018г.

Приложение №11 към Бюджет 2018г., публикувано на 07.02.2018г.

Приложение №12 към Бюджет 2018г., публикувано на 07.02.2018г.

Приложение №13 към Бюджет 2018г., публикувано на 07.02.2018г.

Приложение №14 към Бюджет 2018г., публикувано на 07.02.2018г.

Приложение №15 към Бюджет 2018г., публикувано на 07.02.2018г.

Приложение №16 към Бюджет 2018г., публикувано на 07.02.2018г.

Приложение №17 към Бюджет 2018г., публикувано на 07.02.2018г.


Прикачени файлове


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата