Осигуряване на стоматологична консултация за над осемдесет деца на възраст от 3 до 7 години по проект „Подкрепено детско развитие”

Като част от реализацията на проект „Подкрепено детско развитие”, реализиран от община Крушари по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 през м.ноември за над осемдесет деца на възраст от 3 до 7 години, посещаващи детска градина, ще бъде осигурена стоматологична консултация. Първите четиридесет деца вече преминаха през специализираните прегледи от лекар-стоматолог.  Огромен процент от малчуганите никога не са посещавали зъболекар, а консултантът на услугата, д-р Ефраимова сподели, че всички деца, въпреки ранната си възраст, са със много сериозни проблеми по отношение на денталното си здраве. Много често при уязвимите рискови смейства и техните деца липсата на здравна култура води до развитие на редица болести, като специализирана помощ се търси в последния възможен момент. Освен профилактичните прегледи ще бъдат организирана и информационна кампания чрез нарочни родителски срещи с всички родители, чиито деца са част от целевата група по проекта. Целта на семейното консултиране е да се насочи родителското внимание върху проблемите на детското здраве и необходимостта от редовно посещение на зъболекар.


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата