Публичен търг с тайно наддаване на 04.12.2017г. от 9,00 часа в Община Крушари - стая №301, етаж ІІІ за отдаване под наем на 25,00 м2, част от сградата на Училище с.Крушари с идентификатор 40097.501.389.2 по КК на с.Крушари


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата