Наредба за изменение на Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост на територията на община Крушари


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата