Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти с НТП- пасище, мера от ОПФ във всички землища на Община Крушари за стопанската 2017/2018 година за срок от 1(една) година на 06.06.2017г. от 09:00часа.


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата