Публичен търг с тайно наддаване на 22.05.2017г. от 9,00 часа за отдаване под наем на част от поземлен имот с идентификатор 40097.501.612 по КК на с.Крушари, равняваща се на 4000 кв.м., целият с площ 10528 кв.м.


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата