Публичен търг с тайно наддаване на 24.04.2017г. от 9,30 часа за продажба на поземлен имот №059031 с площ 4,481 дка с начин на трайно ползване – друга селищна територия, IV категория по КВС на с.Лозенец с начална тръжна цена 8600,00 лв.


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата