Комплекс по проект „Подкрепено детско развитие”

Комплексът по проект „Подкрепено детско развитие” се превръща в любимо и интересно място за срещи на деца и родители от рискови групи, основни бенефициенти по изпълнявания проект.

Едновременно с консултирането на родителите по въпроси за превенция на майчиното и детското здравеопазване, социални услуги в общността, посредничество при разрешаване на различни проблеми, свързани с отглеждането и възпитанието на децата, специалистите от Комплекса работят по индивидуални програми с децата на място в комплекса.

Предоставянето на комплексна грижа за децата, свързана с проблемите на детското развитие, приобщаващото образование, справяне в конфликтни ситуации в семейства от  рискови групи, са сред основните теми на груповите консултации.

Провежданите в комплекса дейности по интерактивен начин обучават родителите към основни грижи по отглеждане и възпитание на малките деца.

Груповите занимания се реализират в изпълнение на дейност „Предоставяне на психологическа подкрепа  консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения”.


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата